BASES 2020

Bases de Participació per al 40è Mini Print Internacional de Cadaqués 2020

Obert a tots els artistes, tendències i tècniques d’estampació, TALLER GALERIA FORT i ADOGI convoquen, com cada any, el MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS.

 1. Cada artista ha de participar amb quatre obres. És preferible, tot i que no imprescindible, que les obres siguin diferents.
 2. La imatge no ha de sobrepassar els 10 x 10 cm, i el paper no ha de sobrepassar els  18 x 18 cm.
 3. Les obres, degudament signades, s’han d’enviar per correu certificat amb un senzill paquet, sense marc, vidre ni passepartout, com a IMPRESOS i sense indicar valor comercial, abans del 15 de març a:

  ADOGI
  Ap. de Correus 9319
  08080 Barcelona

 4. Amb el Formulari de Participació degudament omplert, s’haurà d’adjuntar un Curriculum Vitae indicant el nom complet, el lloc i la data de naixement, i la quota corresponent, ja sigui:

  en efectiu,

  per PayPal,

  o per transferència bancària a nom d’ADOGI al compte de “la Caixa”
  CCC: 2100-3447-76-2500015635
  IBAN: ES63 2100 3447 7625 0001 5635
  BIC/CODI SWIFT: CAIXESBBXXX

  La quota per als residents a Espanya és de 40 EUR. Per als no residents a Espanya, és de 80 EUR o de 95 USD.
  Aquesta quota dona dret a rebre el catàleg de l’edició corresponent.

 5. Serà nomenat un Jurat per a l’acceptació de les obres rebudes i es notificarà aquesta decisió durant el mes de juny mitjançant la publicació del nom de tots els artistes seleccionats al nostre lloc web: www.miniprint.org
 6. L’exposició a Cadaqués tindrà una durada d’uns 90 dies i estarà oberta al públic diàriament de les 18.00 a les 21.30 hores, des de finals de juny fins al 30 de setembre sense interrupció.
 7. Les obres acceptades també seran exposades a la Galeria “L’Etangd’Art” de Bages, França, al Wingfield Barns (Regne Unit) i a altres llocs encara per determinar.
 8. Un jurat format per professionals del gravat atorgarà 6 premis, tots ells d’igual categoria, que seran reproduïts a mida natural en el catàleg. Els sis artistes guanyadors enviaran al Taller Galeria Fort 5 còpies de la seva obra premiada, una de les quals serà donada a la Biblioteca de Catalunya, i les altres quedaran en propietat d’ADOGI per a fins de difusió del gravat exclusivament.
 9. Cada artista premiat serà convidat a celebrar una exposició individual de la seva obra de petit format a la nostra galeria de Cadaqués durant el Mini Print Internacional de l’estiu següent.
 10. A la fi de les exposicions itinerants, el que suposa un any aproximadament, es tornaran les obres no venudes juntament amb un catàleg amb il·lustracions en color de tots els gravats exposats, informació general i, si s’escau, un xec per l’import de les obres venudes.
 11. Un 33% sobre l’import de les vendes es descomptarà en concepte de comissió per a la Galeria. 50 obres seran adquirides per ADOGI. Si l’artista desitja vendre els seus gravats es recomana que els preus no siguin alts.
 12. ADOGI es reserva el dret de reproduir i exhibir totes o part de les obres rebudes, amb finalitats culturals o de difusió.
 13. Tot i que les obres es manipularan amb la màxima cura, ADOGI no respon davant les pèrdues o desperfectes que es puguin ocasionar. No es tornaran les obres que no compleixin exactament aquestes bases.
 14. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.