ARXIU / 2002 / Textos

José Luis Giménez-Frontín
Poeta, Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

Aquestes línies de presentació de la, de moment, darrera edició, la vint-i-dosena!, del Mini Print Internacional de Cadaqués podrien dur per títol: L’esplendorosa globalització del gravat. De la xilografia a la informàtica i de la tradició a la creació. Un títol indubtablement excessiu, sense proporció amb l’obligada brevetat i limitació d’aquest escrit, però que convida a reflexionar sobre alguns motius, al meu entendre, suggeridors.

En efecte, trobo que cal donar fe que l’oportuníssima iniciativa del Mini Print Internacional de Cadaqués, i el seu èxit, tan sols són concebibles en un univers cultural interconnectat, sense barreres artístiques ni extraartístiques, ni mentals ni tècniques, un univers que és compendi, continuació i posada al dia d’una tradició que es remunta a la Xina del segle XII i a l’Europa, aleshores sense fronteres mentals, del XIV. De la planxa de fusta originària, passant pel burí dels mestres de les albors renaixentistes –amb Dürer al capdavant i el revolucionari tractament de les tintes en el Rembrandt madur i en Goya–, fins al llançament dels procediments litogràfics, els colors en planxa o les tècniques més recents de programació digitalitzada: aquest és l’univers global des d’on treballen els alquimistes del paper i del format mínim, que són els artistes gravadors en una era posmoderna en què tot és compendiat o assumit sense cap mena de restricció i en què, en el bon art, com en la ciència autèntica, tot és poèticament possible.

El títol també al·ludia a un procés històric sobre la “funció” del gravat: iniciat com a il·lustració de claus mitològiques neoplatòniques o del missatge doctrinal cristià i, posteriorment, utilitzat com a “traducció” seriada dels olis dels grans mestres, a partir de Gutenberg obre un camí paral·lel i complementari al del llibre imprès, el punt culminant del qual potser són les “edicions” moralitzants de Goya i de Hogarth, i a la fi, amb les avantguardes històriques, s’allibera (almenys aparentment) de tot compromís significatiu. Bé, doncs, un cop d’ull als centenars d’obres d’aquesta edició del Mini Print també ens obliga a una lectura oberta en l’estricte terreny de la funcionalitat significativa, amb un reconeixement de la presència, això sí, massiva, de la voluntat de creació “pura” (encara lligada a l’informalisme i a l’avanguarda històrica) sobre les formes significatives més arrelades en les tradicions locals i en el llibre.

El conjunt, en suma, és esplendorós i ben divers, mostra de la vitalitat d’artistes dels cinc continents, testimoni de tota llei d’influències enriquidores entre passat i futur, nord i sud, Orient i Occident, encastat ça i lla d’obres d’una mestria tècnica exemplar i de tota maduresa estètica; és a dir, obres d’autèntica bellesa inquietant.


Mercè Barberà i Rusiñol
Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués

La convocatòria del 22è Mini Print Internacional de Cadaqués 2002 s’ha caracteritzat per la gran varietat de tècniques emprades pels artistes participants, donant a conèixer des dels procediments més clàssics fins als que a hores d’ara proporcionen les noves tecnologies; en aquest aspecte, el Mini Print ha estat d’un interès pedagògic notable com ens han fet notar totes aquelles persones (crítics, artistes, col·leccionistes i públic en general) interessades en l’obra gràfica.

L’exposició del Mini Print en el Taller Galeria Fort de Cadaqués durant els mesos de juliol, agost i mig setembre ha estat molt visitada no només pel públic en general sinó també pels artistes participants que es desplacen a Cadaqués des dels seus països d’origen per gaudir de l’exposició i al mateix temps conèixer el bell paratge del poble i la badia de Cadaqués.

Les exposicions individuals dels artistes guanyadors en l’anterior convocatòria desperten molt d’interès i el fet de que assisteixin a les seves inauguracions és un al·licient més per poder intercanviar impressions sobre l’art i els costums dels seus països d’origen.

Aquest any ens han visitat: Stanislaw Swieca, de Polònia, mostrant-nos la seva pròpia i interessant tècnica amb la que confecciona els seus gravats; Mieko Urushido del Japó; Ann-Kerstina Nielsen de Dinamarca; i Liisa Malkamo de Finlàndia. Amb tots ells hem establert llaços d’amistat i promeses de tornar un dia a Cadaqués. Alejandra Claudia Bagolini, d’Argentina, i Daniel Clochey, de França, no van poder viatjar a Cadaqués però no per això les seves obres van ser menys admirades.

Durant els mesos de maig, juny, juliol i mig agost el 22è Mini Print ha estat exposat al “Wingfield Arts Festival” a Anglaterra. Com cada any és esperat i visitat per nombrosos afeccionats consolidant la seva presència annual en aquest magnífic centre cultural anglès. Els mitjans de comunicació donen ampli ressò de totes les seves interesantíssimes activitats.

La presència del Mini Print Internacional de Cadaqués també és esperada com una tradició més del Nadal a França. La galeria “L’Etangd’Art” de Bages durant desembre i mig gener acull l’exposició amb la professionalitat i entusiasme que Sophie Cassard, la directora, sap transmetre, transformant en un èxit de públic i mitjans de comunicació la presència del Mini Print en la seva bonica galeria.

Volem expressar aquí el nostre agraïment al Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del Govern Espanyol pel recolzament econòmic que donen a l’exposició del Mini Print. Sense aquests ajuts seria impossible la continuïtat del certamen.

Com sempre agraïm als artistes gravadors la seva participació, tant als més fidels com a aquells que han participat per primera vegada. Sense ells el Mini Print no seria possible i continuem pensant que és molt interessant poder mostrar, cada any, tot el que es fa en el món referent a l’Obra Gràfica. Amb aquesta il·lusió estem organitzant la vint-i-tercera edició.