ARXIU / 2001 / Textos

Conxita Oliver Cabestany
Crítica d’art

El treball del gravador és com el de l’alquimista. Gràcies a la gúbia, el burí, el brunyidor, els punxons, els àcids, els vernissos o les tintes crea empremtes i trames, petjades i traces. L’artista gravador actua com un mag, com un fetiller o també com un orfebre que converteix en realitat un secret amagat en les profunditats de la matèria. Dibuixa, talla, incideix, rasca, corrou, poleix, entinta… fonent el seu ofici en un tot per obtenir una nova realitat; la que fa possible que els seus somnis es reflecteixin damunt el paper. En aquest sentit, contemplar l’altra cara de la imatge, feta per un llarg procés, per una multitud de trànsits, per un ancadenament de seqüències, per un entreteixit d’estadis que només es desvetllen i es materialitzen quan l’estampa està impresa, és realment una màgia alquímica.

Una aventura plàstica, un camp de recerca, d’experiència i de creació que, de la mateixa manera que una obra arquitectònica, es va construint en diferents fases que interpreten les diferents aportacions i intencions de l’artista. Un suggestiu univers que, any rera any, des del 1981, és el protagonista del Mini Print Internacional de Cadaqués, un certamen en el qual ja hi han participat més de dotze mil artistes en representació de més de seixanta països. Pascual Fort, artista ell mateix i un entusiasta del gravat, i ara la seva muller, Mercè Barberà i al seu fill Josep, han estat les ànimes que donen continuïtat a una trobada anual a casa nostra, una iniciativa privada que s’estén per Anglaterra i França.

Si a més a més afegim que l’Associació Difusora d’Obra Gràfica Internacional, entenent les enormes possibilitats d’aquest certamen, ha volgut participar en l’organització, ens dóna idea de la dimensió internacional que ha adquirit. Per altra banda, el rigor i la professionalitat en la concessió dels premis ha estat un dels motius pels quals s’ha consolidat un prestigi de gran ressò en el panorama artístic mundial.

La idea que els artistes hi siguin representats amb obres petites, amb gravats de reduïdes dimensions per facilitar l’enviament i l’emplaçament és del tot brillant, ja que facilita la complexitat que té normalment una exposició i possibilita la participació d’arreu. Les múltiples tècniques de gravat i d’estampació hi són totes presents, així com una gran diversitat de llenguatges expressius que atorga a aquest festival internacional del gravat una riquesa i una varietat extraordinàries.

Que Catalunya, de la mà del Taller Galeria Fort, hagi assumit aquest paper capdavanter seguint amb la seva vocació cosmopolita que tothora l’ha caracteritzat, és digne de ser destacat. Per això felicitem als seus organitzadors, els agraïm la seva entusiasta feina i els animem a no defallir en una tasca tant important per al gravat i per a les arts plàstiques en general.

Iniciatives com aquesta són les que donen el nivell d’un país.


Mercè Barberà i Rusiñol
Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués

El 21è Mini Print Internacional de Cadaqués començà el seu itinerari, com cada any, en el «Wingfield Arts and Music Festival» durant els mesos de maig, juny, juliol i mig agost. El Mini Print és rebut a Wingfield amb un interès cada vegada més creixent per part de col·leccionistes, crítics, mitjans de comunicació i públic que visita aquest bell lloc d’Anglaterra per assistir a les diverses propostes culturals que en aquest indret es realitzen.

El Mini Print, durant la seva estada a Cadaqués, els mesos de juliol, agost i setembre sempre és visitadíssim i rep testimonis d’admiració i adhesió per la qualitat de les obres presentades. Molts artistes participants viatgen a Cadaqués per visitar l’exposició des dels seus llunyans països. Per molts d’ells és la seva primera visita a Catalunya.

Mereix un reconeixement especial l’interès que desperten les exposicions individuals dels artistes guanyadors de l’any passat. L’alt nivell de les obres exposades és admirat per crítics i col·leccionistes. Aquest estiu ens han visitat amb motiu de les seves respectives inauguracions, els artistes Ejidijus Rudinskas de Lituània, Catherin Bollé de Suïssa, Yoshio Imamura del Japó i Hanne Christoffersen de Dinamarca, fent de jurat del 21è Mini Print. German Aparicio d’Espanya i Rober Brun d’Eslovàquia no van poder asistir a les seves exposicions, cosa que ens ha sabut molt greu, ja que les visites dels artistes guanyadors a Cadaqués són sempre motiu d’intercanvi, comunicació i amistat.

Durant els mesos de novembre, desembre i mig gener el Mini Print resta exposat a la galeria «L’Etangd’Art» de Bages, França. Com sempre ha estat admiradíssima pels habitants del sud de França que ja l’esperen com un costum ineludible. Molts artistes participants també la visiten.

Volem fer constar l’interès que el Mini Print desperta entre els mitjans de comunicació. Ràdio, premsa i televisió s’han fet ressò de l’exposició a través de reportatges, notícies, intervius, etc., no solament a Catalunya, també a Anglaterra i França, donant fe de la importància i qualitat del certamen.

Agraïm al Ministeri de Cultura del Govern Espanyol i al Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya el seu ajut econòmic, que permet la continuïtat del Mini Print un any més, amb l’esperança que perduri.

No podem oblidar que l’exposició la conformen els artistes participants que amb la presència de les seves obres han fet possible la seva realització durant vint-i-un anys. Per a tots ells la nostra màxima consideració.