ARXIU / 1995 / Textos

Josep Corredor-Matheos
Crític d’Art

Els primers quinze anys del Mini Print bé mereixen una celebració especial. No crec que sigui difícil d’imaginar per a qualsevol persona iniciada en l’art, l’esforç i la creativitat que calen pel seu manteniment, considerant a més que es tracta d’una iniciativa privada. Aquesta labor intensa, mantinguda al llarg de dècada i mitja, haurà aportat als seus organitzadors la satisfacció d’haver assolit els seus objectius.

Ha anat en augment l’interès suscitat des del principi. Any rera any arriben gravats de països de tot el món i el seu prestigi, per l’excelent organització i el rigor en la concessió dels premis, està ja plenament assentat en el panorama artístic internacional.

És convenient subratllar que tota aquesta activitat està centrada en el gravat, per l’interès que mereixen les seves diferents tècniques i per la necessitat que existeix d’ampliar la seva difusió. A pesar de l’acceptació del gravat en les últimes dècades, existeixen alguns equívocs per part del públic. Així, no s’acaba d’entendre que cada làmina és un veritable original, que conserva la petjada del treball personal de l’artista i que va numerat i firmat per ell/ella. El tabú de l’obra única ens porta a concebre a vegades aquesta condició com a exclusiva del quadre o el dibuix –ens referim naturalment a les realitzacions sobre superfície plana– sense percebre l’acció directa de l’artista sobre la planxa. Per altra banda, el concepte d’obra única és actualment discutible, quan el video, la realitat virtual i els diferents mitjans aportats per l’electrònica i la informàtica produiran importants transformacions en l’art. El gravat, amb la seva capacitat de suggestió i la llibertat que confereix a l’artista, es configura com un art amb més possibilitats de futur del que alguns podrien sospitar.

A l’èxit del Mini Print hi han contribuït diversos factors. La propia idea és ja original i atractiva. El reduït format que facilita l’enviament, la continuïtat en la seva celebració i el lloc d’emplaçament, una localitat de tanta bellesa i llarga tradició artística com Cadaqués, han tingut un paper important.

Però tot això no hauria estat suficient si no hi hagués hagut des del principi una veritable il·lusió. Res en art, res, en el fons, en qualsevol acte humà té vida veritable si no existeix il·lusió. I a Pascual Fort, creador ell mateix i home emprenedor, i als seus familiars, que continuen l’empresa amb el mateix entusiasme, debem que el Mini Print pugui celebrar la seva quinzena edició.

El món és cada dia més petit i l’art més internacional. Iniciatives com el Mini Print contribueixen a que la trama de relacions sigui més densa i rica. Catalunya, que ha donat mostres de vocació internacional i ha aportat tants artistes de primera fila, té en el Mini Print una de les peces clau del gravat internacional.

Al costat de les grans empreses, obra d’institucions o de complexes organitzacions privades, són absolutament necessàries accions com la del Mini Print: l’estructura lleugera capaç de competir amb avantatge en certs aspectes amb les estructures pesants. Davant els grans exèrcits artístics de la pau que belluguen amb lentitud, la força d’intervenció ràpida de pau com el Mini Print que viatja amb l’equipatge lleuger de la correspodència privada, que no requereix ni els espais de la gran ciutat ni del gran museu, trobarà fàcilment lloc en el nostre habitatge.

Felicitem, doncs, el Mini Print, els seus organitzadors i els seus participants per aquests primers quinze anys amb els millors desitjos per al proper mil·leni.


Mercè Barberà i Rusiñol
Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués

El 15è Mini Print Internacional de Cadaqués s’ha caracteritzat, no només per la qualitat i quantitat, sinó també pel nombre d’exposicions itinerants realitzades.

En primer lloc ha viatjat com cada any a Anglaterra, per formar part del Wingfield Arts & Music Festival: hi ha estat exposat durant els mesos de maig, juny i juliol, amb un interès cada vegada més creixent per part de públic i col·leccionistes anglesos.

Durant el mes de juliol, es va realitzar l’exposició organitzada per l’Arts Council en el Joensuu Taidemuseum de Finlàndia. El Mini Print era esperat amb molta expectació, aconseguint un gran èxit. Va ser altament visitat per gravadors finlandesos i amants de l’art en general.

A Cadaqués, durant els mesos de juliol, agost i setembre, com cada any, l’exposició va formar part de la vida cultural del poble i va ser visitadíssima per totes les persones interessades en l’obra gràfica. És encoratjador comprovar que molts espectadors que eren únicament aficionats han esdevingut veritables col·leccionistes.

A més, aquest any el Mini Print ha estat exposat a Canet de Mar durant els mesos d’agost i setembre, esdevenint un aconteixement cultural de l’estiu i augmentant en aquestes dates el nombre de visitants de l’exposició.

Durant el mes d’octubre l’exposició va viatjar a la Galeria l’Etangd’Art de Bages, un petit poble situat al sud de França, on el 15è Mini Print va rebre el reconeixement del públic visitant, no només de Bages sinó de les ciutats i pobles de l’entorn.

Mereix una menció especial l’interès que desperten les exposicions individuals dels artistes seleccionats l’any abans. Aquest estiu ens han visitat amb motiu de la inauguració de la seva exposició personal els artistes Leonid Zikeev, Sandro Bracchitta i Robert Jancovic, i durant els dies que van estar entre nosaltres a Cadaqués van exercir de Jurat del 15è Mini Print.

Aquest any, l’edició d’aquest catàleg s’ha realitzat gràcies a la col·laboració conjunta del Ministeri de Cultura del Govern Espanyol i de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Agraeixo al Sr. Fernando Perera, Director del Centro Nacional de Exposiciones i al Sr. Miquel García, Delegat d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya, la seva visió del Mini Print Internacional de Cadaqués com una exposició missatgera de la cultura espanyola i catalana arreu del món.

Com sempre, la meva màxima consideració als artistes participants que han fet possible amb la seva presència el 15è Mini Print, i tota la meva simpatia per a tots els artistes que donaran forma, en un futur immediat, a la setzena edició del Mini Print Internacional de Cadaqués, que en aquests moments ja estem organitzant.