ARXIU / 1991 / Textos

Joan Guitart i Agell
Conseller de Cultura – Generalitat de Catalunya

Si el missatge i el sentiment configuren una de les essències de l’art, la forma com aquest s’expressa no és res que en pugui ser aliè. La forma esdevé, doncs, un component més del mateix llenguat­ge artístic i respon també, i de manera indissociable, a la mateixa concepció que l’artista té de l’obra.

Així, amb la mateixa diversitat que té l’art, també amb aquesta mateixa diversitat se’ns presenta, i la manera, els materials i formes en què es tradueix, conformen, per tant, una part substancial de la mateixa obra artística.

Una d’aquestes maneres artístiques, originals i representatives del que dic la trobem precisament en aquest magnífic conjunt de 1.600 obres del Mini Print Internacional de Cadaqués. Una mostra àmplia, que amb una concepció artística presentada a partir d’unes dimensions reduïdes comporta també noves propostes que vénen a enriquir el llenguatge universal de l’art.

El Mini Print Internacional és un manifestació que any rera any es planteja el repte d’oferir-se com a plataforma per a artistes d’arreu del món i donar a conèixer la seva obra precisament en aquest poble singular de Catalunya com és Cadaqués. Un poble que és punt de referència obligada quan parlem de l’art del segle XX.


Pascual Fort

Mercè Barberà i Rusiñol

El Director del Mini Print Internacional de Cadaqués, que cada any redactava i signava aquest escrit, no ha pogut fer-ho aquesta vegada. Ho faig jo, sense més remei i plena de tristesa, ja que Pascual Fort va morir el passat dia 10 de desembre de 1991.

Durant molts anys, la seva tasca va ser la de lluitar per la realització i difusió de l’obra gràfica original, signada i numerada, expressada mitjançant qualsevol tècnica, des de la més clàssica fins a la darrera aportació de l’avantguarda gràfica.

Des de les primeres edicions d’artistes catalans dels anys 60 fins a l’organització del Mini Print Internacional de Cadaqués, la seva ment no va parar mai de pensar en com expandir les obres dels artistes gravadors, no sols per Catalunya sino també arreu del món.

Els últims moments de la seva vida els va dedicar a l’organització del viatge de l’11è Mini Print a Hawai i a la realització d’aquest catàleg. Cap de les dues coses no va poder acabar. El viatge a Hawai ha hagut de ser cancel·lat, però el catàleg, com podeu comprovar, s’ha pogut dur a terme.

Totes les persones que coneixien Pascual Fort saben la il·lusió i l’interès que animaven la seva dedicació en l’organització del Mini Print Internacional de Cadaqués. El seu optimisme, esperança i energia eren inesgotables.

Ara sense ell, jo, la seva dona i col·laboradora, intentaré continuar endavant, tot confiant en el suport essencial que sempre hem rebut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Cadaqués i sobretot en el dels artistes participants, els quals donen la forma i la força al Mini Print de Cadaqués.

Aquest nou camí que emprendrem sense en Pascual serà una mica lent i difícil, però estic segura que tothom comprendrà que adequar-nos a aquesta nova situació requereix un temps d’adaptació.

Agraeixo profundament totes les ofertes de col·laboració personals que he rebut, així com l’ajuda dels meus fills, sense la qual jo no podria portar endavant aquesta tasca. Desitjo que tots aquells que d’alguna manera han tingut contacte amb el Mini Print Internacional de Cadaqués –públic, col·laboradors i artistes– continuin confiant en nosaltres.