ARXIU / 1987 / Textos

Macià Alavedra i Moner
Conseller d’Indústria i Energia

Miniprint de Cadaqués

Moltes iniciatives que es fonamenten en el gravat tenen una perspectiva minvada tot i essent una tècnica que avui ja té molts practicants arreu i viu una constant evolució amb resultats esplèndids.

Nosaltres hem donat suport al gravat i seguirem en aquesta línia, simplement perquè el gravat és un mitjà vàlid com qualsevol altre. Evidentment, la “gran obra” pot sorgir en qualsevulla manifestació creativa de l’home.

Avui tenim el plaer d’acollir en els locals del Centre Permanent d’Artesania una mostra com és el Miniprint que gaudeix d’un reconeixement internacional palès. Una manifestació que va iniciar-se i segueix a Cadaqués, però que l’interès que desperta fa que no resti solament en aquesta vil·la la possibilitat de visitar-la, sinó que el seu ressò ens obliga a procurar que en gaudeixi el major nombre de públic possible.

Us oferim l’oportunitat d’admirar una col·lecció de gravats de gran qualitat, fets emprant diverses tècniques, procedents de molts diferents llocs del món, que no resulta fàcil de veure aplegada en el nostre país.

Aprofitem l’avinentesa i felicitem i encoratgem tant als autors de les obres com a tots aquells que dia a dia i cada any porten a terme el Miniprint Internacional.


Joaquim Molins
Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Presentació

Aquest catàleg recull les obres presentades a la setena edició del Minigravat Inter­nacional, que iniciat l’any 1981 pel Taller-Galeria Fort, es falla cada estiu a Cadaqués.

Enguany, els participants han estat sis-cents trenta, provinents de quaranta-vuit països, la qual cosa demostra alhora l’extensió del gravat arreu del món, i la capacitat de convocatòria d’aquest concurs.

El catàleg s’ofereix com una eina per a contribuir a la promoció del gravat a Catalunya, i als mercats internacionals. La presentació del mateix, al Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat de Catalunya evidencia la voluntat del nostre Govern de recolzar les iniciatives de promoció de l’artesania, a través dels Departaments d’Indústria i Energia, i de Comerç, Consum i Turisme.

Només espero que les mostres que sorgeixin d’aquest 7 Minigravat Internacional responguin a l’èxit que els organitzadors, l’Associació Difusora d’Obra Gràfica Internacional, sens dubte es mereixen.


Franklin Feldman
Artista gravador

Gravats de petit format

El clixé “el més petit és el més gran” mai ha estat més cert que en la creació i estampació de gravats en petit format, el Miniprint. Davant les pintures sobre tela dels últims anys que assoleixen proporcions gegantesques, el gravat en petit format ha proporcionat a l’observador imatges que enfoquen la visió. Detalls irrellevants vicien i confonen l’essència de la composició. El gravat en petit format descarta aquelles línies i formes innecessàries que minven l’atenció vers l’essència del disseny i distreuen a l’observador.

De la mateixa manera que un microscopi pot aïllar el no essencial i necessita d’un espectador per enfocar el punt d’interès, el Miniprint requereix un espectador que concentri la seva visió de tal forma que el seu enfocament coincideixi essencialment amb el del creador.

Si hi ha temes secundaris o terciaris en la creació i el tractament de la imatge, és provable que l’observador no deixi d’advertir-los. De la mateixa manera que en el relat d’un simple esdeveniment o tal vegada en la narració d’una història curta no es corre el risc de dispersió que pot acompanyar a una novel·la més llarga, l’observador no perd la claretat bàsica d’un Miniprint ben ideat i realitzat.

Els millors Miniprints han estat ben definits com a joies –impressionants, armonioses i brillants– de les que únicament l’art més admirable pot disposar.


Pascual Fort i Pascual
President d’ADOGI

L’edició del present catàleg coincideix amb la distribució de les bases de participació del 8 MINI PRINT INTERNACIONAL de CADAQUÉS en les que s’han efectuat importants canvis de contingut.

Durant els 7 anys (1981-87) que s’ha anat celebrant aquest certamen, Taller Galeria Fort l’ha mantingut viu i creixent gràcies a la col·laboració dels artistes participants, fons propis i els ajuts del Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya (1982-84) i de la Fundació La Caixa (1984-85-86).

Aquest esforç ens ha proporcionat el prestigi de què aquesta exposició disfruta internacionalment, donat que està considerada per la crítica entesa com la mostra més important que se celebra arreu del món per la seva qualitat i participació dins la seva especialitat.

L’anomenat esforç d’organització, realitzat dia a dia a nivell familiar i artesà, es veu moralment compensat cada vegada que arriba a les nostres mans un petit paquet postal contenint els gravats per la seva possible participació.

En contraposició a l’agradable labor d’organitzar, rebre les obres i exposar-les, existeix una segona part corresponent a les finances, la qual obliga a trobar, cada any, una certa i important quantitat de diners que faci possible l’anomenada labor.

Aquesta imprescindible segona part ens ha conduït a crear l’Associació Difusora Obra Gràfica Internacional, ADOGI, que sense afany de lucre, cuidarà de trobar i administrar els mitjans financers existents a ministeris, conselleries, entitats, corporacions, etc., per tal que el MINI PRINT INTERNACIONAL de CADAQUÉS pugui seguir essent convocat.

Des d’aquí convidem a ingressar com a socis d’ADOGI a tots els artistes, artesans, amants de l’art, entitats, etc., que ho desitgin, pensant que, com a associats poden, a més d’ajudar al MINI PRINT INTERNACIONAL de CADAQUÉS, entre d’altres privilegis, participar gratuïtament en l’anomenat certamen, obtenir beques, rebre publicacions, etc.

Agraïm i felicitem a tots els artistes per la seva brillant participació en aquesta setena versió i desitgem infundir optimisme i voluntat de superació a aquells les obres dels quals no han estat acceptades pel jurat, animant-los a seguir gravant i a que participin amb les seves noves obres al MINI PRINT INTERNACIONAL de CADAQUÉS. La superació en el seu treball serà (ben segur) reconeguda pel jurat, la labor del qual és imprescindible per mantenir l’alt nivell artístic i professional de les obres que es mostren.

Així mateix fem extensiu el nostre agraïment al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cadaqués pel seu recolçament, al Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat de Catalunya per cedir la seva sala d’exposicions al MINI PRINT INTERNACIONAL de CADAQUÉS i al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya per la seva col·laboració econòmica en l’edició del present catàleg.