ARXIU / 1984 / Textos

FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS

Presentació

La Fundació Caixa de Pensions es complau a presentar l’exposició 4t MINIGRAVAT INTERNACIONAL – CADAQUÉS 84, que inicia a Barcelona una itineració que la portarà a altres poblacions catalanes.

Aquesta exposició té el seu origen en el certamen que des de 1981 fins al 1984 ha convocat el Taller-Galeria Fort de Cadaqués. Gradualment, aquesta convocatòria ha crescut en importància i ressò, passant d’un centenar d’obres en la primera edició a més d’un miler en l’actual, presentades per quatre-cents cinquanta artistes de trenta-vuit països. Les obres concursants són objecte d’exposició pública a la mateixa Galeria durant un mes, fins que un jurat de composició internacional en determina els premis.

El resultat de la selecció d’enguany, acompanyat dels minigravats guanyadors en les edicions anteriors, fins a un total de quatre-centes cinquanta peces, formen el contingut de l’exposició. Com és lògic, atesa la diversitat dels autors i la internacionalitat del conjunt, la mostra MINIGRAVAT INTERNACIONAL – CADAQUÉS 84 constitueix un exponent incomparable de l’evolució d’aquesta especialitat i dels seus conreadors més destacats.


Mercedes Molleda
Membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art

El fet diferencial d’una cultura integra dues vessants bàsiques: la d’aïllar la identitat davant la d’un altre, i la de projectar aquesta identitat cap a l’exterior. L’existència del certamen anual del «MINIGRAVAT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS» és una realitat enquadrada en aquesta fase expansiva de la identitat. Ja sé què soc jo; ara vull saber què són els altres.

Fou així com, cinc anys enrera, va començar una empresa d’intercanvi cultural, l’envergadura de la qual el dia d’avui, no va gosar a somiar aleshores –ni com una utopia– el seu organitzador, Pasqual Fort.

En xifres rodones, els cent artistes que van acudir a la primera edició es van duplicar a la segona, es triplicaren a la tercera, i en aquesta quarta mostra –que avui ens ofereix, a Barcelona, el patrocini de l’Obra Cultural de Pensions– assoleix els quatre-cents cinquanta artistes, amb més de mil dues-centes peces. És ben evident el valor artístic de les obres que s’hi exposen. No cal recórrer a la lectura dels currículums per poder apreciar el mestratge de més de la meitat de totes elles, un percentatge altíssim en un certamen que, per principi i des del seu inici, s’ha organitzat sense una prèvia selecció. Només fou rebutjat allò que, tècnicament, no es podia catalogar com a obra gràfica seriada. Amb aquesta premissa, és realment sorprenent que les entrades de qualitat baixa no arribin ni al vint per cent.

He tingut la sort de poder seguir de prop, des del començament, l’empresa del MINIGRAVAT INTERNACIONAL, i sé molt bé el munt de dificultats i d’esforços que comporta l’organització d’aquesta sèrie d’exposicions anuals de gravat, les quals, després de quatre anys, s’han convertit en el certamen més important d’Espanya, en el seu gènere, i un dels més importants, difosos i concorreguts de tot el món.

Si hem de fer-ne un judici pels assistents, podríem dir que el MINIGRAVAT INTERNACIONAL és més conegut a l’exterior que no pas a casa seva. Una vegada més, seria que mai ningú no és profeta a la seva terra, encara que, en aquesta darrera edició, els percentatges sembla que indiquin un clar canvi de tendència.

La diversitat de les tècniques reunides confereixen a la mostra un gran valor didàctic. Personalment, no tinc cap objecció a reconèixer el molt que aquests quatre anys de MINIGRAVAT m’han permès d’ampliar els meus coneixements en la matèria: materials de base, estils, maneres, estadis de desenvolupament en diversos països, característiques locals… i moltes coses més es dedueixen d’una ineludible anàlisi qualitativa sobre l’enorme quantitat de dades/obres ofertes a la nostra judicació.

Aplaudeixo la iniciativa de l’Obra Cultural de la Caixa de Pensions per tal de fer possible que la mostra actual del MINIGRAVAT 1984 pugui ser visible, íntegra, pel públic barceloní, tant el que hi sigui present avui, com el qui, demà, fullegi l’esplèndid catàleg editat en aquesta ocasió. Només així pot hom apropar-se a intuir l’esforç que demana la seva organització, i la tenacitat que cal per mantenir la continuïtat d’una quarta edició i per estar-ne preparant, ja ara, la cinquena.


Pasqual Fort
Taller-Galeria Fort

La reproducció de totes les obres participants exposades en aquest «IV MINIGRAVAT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS» que forma el present catàleg, és un document fidedigne per a la història del gravat contemporani. Tant l’organització del «Minigravat Internacional de Cadaqués» com l’Obra Cultural de la Caixa de Pensions han entès la necessitat de donar constància gràfica d’aquestes obres, i això justifica l’esforç realitzat en aquesta edició. La mostra ha estat inaugurada oficialment per l’Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Rigol, el Batlle de Cadaqués, i altres autoritats diverses. A l’acte hi assistiren artistes residents a Cadaqués, i un nombrós públic exercí el dret a votar el seu «Minigravat» preferit, després d’una minuciosa observació de les obres.

El Ministre de Cultura, senyor Solana, va visitar l’exposició a finals d’agost, i es mostrà vivament interessat per les diferents tècniques de cadascuna de les obres i per la realització i organització de la convocatòria.

L’exposició va romandre oberta fins els finals de setembre, per poder ser present a la «I Trobada d’Artistes Internacionals a Cadaqués».