ARXIU / 1982 / Textos

Daniel Giralt-Miracle
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Cadaqués, per l’encís del seu paisatge, pel seu isolat cosmopolitisme i per la seva llarga tradició artística és un lloc privilegiat per promoure tota mena d’iniciatives culturals.

Dins d’aquest context ha nascut el certamen “Mini Gravat Internacional” que, quantitativament i qualitativa, ha rebut el reconeixement de centenars d’artistes i desenes de països.

Aquest esforç promogut per un home tan emprenedor com és Pasqual Fort creiem que ha de ser conegut i divulgat més enllà del marc natural que li ha donat origen.

És per aquest motiu que el Servei d’Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha demanat aquesta exposició al Taller Galeria Fort, per oferir-la durant un any com a itinerant en les diferents comarques catalanes, tot i entenent que hom promou el coneixement i l’estima vers tota mena de tècniques gràfiques, calcogràfiques, d’estampació i de reproducció.

L’obra gràfica viu, arreu del món, un moment d’eufòria i una creixent experimentació. Cal, doncs, animar una empresa com aquesta que pot arribar a ser un certamen tan important com la Biennal de Ljubijana, Cracòvia, o la de Nova York.

Tot fent un joc de paraules podem dir que si els formats són mínims, els valors artístics i l‘interès de la mostra són màxims.

Mireu amb deteniment i atenció les imatges proposades i traieu-ne vosaltres mateixos la conclusió.


Pasqual Fort
Taller Galeria Fort

Des de l’any 1980 es convoca a Cadaqués, organitzat pel Taller Galeria Fort, el certamen MINI GRAVAT INTERNACIONAL, amb l’objectiu de donar a conèixer, amb el reconeixement que mereixen, les nombroses experiències que els artistes d’arreu del món porten a terme tot valent-se de les diferents tècniques d’estampació.

L’èxit de les mostres que s’han realitzat fins ara ha confirmat plenament l’interès que, d’antuvi, hom esperava. En aquest sentit són ben significatives les dades de participació: l’any 1981 hi van prendre part 192 artistes de 34 països amb un total de 470 obres; l’any 1982, 323 artistes de 37 països amb 1.080 obres exposades. El certamen resta consolidat i la seva continuïtat assegurada. Amb el desig que aquesta mostra pugui ser contemplada per més espectadors de les comarques catalanes, el Servei d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya ha organitzat una sèrie d’exposicions itinerants del MINI GRAVAT INTERNACIONAL per donar a conèixer aquesta iniciativa d’abast internacional.

El Taller Galeria Fort està preparant actualment la tercera edició, que se celebrarà el mes d’agost de 1983, amb la certesa que els artistes d’arreu del món continuaran fent-nos arribar les seves experiències portades a terme amb un format de 10 x 10 cm, propi d’un mini-gravat.

Per tal d’obtenir una constància documental i oferir un estímul als concursants, un Jurat Internacional triarà 11 obres que, juntament amb una obra seleccionada per votació pública, fan un total de 12 gravats que el Taller Galeria Fort editarà juntament amb un poema inèdit de Joan Brossa en el llibre-carpeta “Impressions 2” que serà ofert als gabinets d’estampes i als departaments gràfics i calcogràfics de diferents museus del món.

Agraïm al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la col·laboració rebuda tant en la difusió d’aquest certamen com en l’edició d’aquest catàleg.