BASES 2017

INFORMACIÓ ADDICIONAL / SÍMBOLS INTERNACIONALS

TÈCNIQUES EN BUIT

ORIGINAL

CCalcografia (en blanc); gofratge

C1 – Gravat al burí en acer

C2 – Gravat al burí (o gúbia), especialment en coure

C3 – Aiguafort

C4 – Punta seca

C5 – Aiguatinta

C6 – Vernís tou

C7 – Manera negra

C8 – Calcografia en linòleum, plàstic o altres materials

REPRODUCCIÓ

P3 – Heliogravat

P4 – Fotogravat comercial, rotogravat

P10 – Impressió amb acer gravat

TÈCNIQUES EN RELLEU

ORIGINAL

XXilografia (en blanc)

X1 – Xilografia a fibra

X2 – Xilografia a contrafibra

X3 – Gravat en linòleum

X4 – Planxa de metall gravada o calcografiada en relleu

X5 – Planxa de metall en relleu creada per a la calcografia

X6 – Gravat en relleu d’altres materials, per exemple els sintètics

X7 – Segell de pedra (xinès)

REPRODUCCIÓ

TTipografia, impressió tipogràfica

T1 – Linotípia, impressió tipogràfica indirecta

T2 – Fotoxilografia, xilografia facsímil

T3 – Tampó de cautxú comercial

P1 – Fotogravat comercial, rotogravat

P2 – Impressió amb acer gravat

TÈCNIQUES PLANES I ELECTRÒNIQUES

ORIGINAL

L1 – Autolitografia

L2 – Autografia (Litografia per transferència)

L3 – Zincografia

L4 – Algrafia

P8 – Fotografia original, holograma

S – Plantilla (pochoir)

S1 – Serigrafia original

S2 – Mimeografia (plantilla amb tint)

S3 – Katazome (plantilla amb paper oleaginós)

S4 – Kappa (katazome fet amb suc de caqui)

CGD – Disseny Generat per Ordinador

REPRODUCCIÓ

P – Reproducció fotogràfica

P5 – Fototípia

P6 – Fotolitografia, litografia de transferència

P7 – Òfset

P9 – Reproducció serigràfica (fotoserigrafia)

CRD – Disseny Reproduït per Ordinador

Y – Fotocòpia

ALTRES SÍMBOLS

U – Tècniques no incloses més amunt, entre elles el Frottage (passar una substància de color sobre paper sota el qual es posa un relleu), el Frottage xinès i la Col·lagrafia

/… – Número després de la tècnica = nombre de passades pel tòrcul o premsa

/.mon. – Monotip

/col. – Acolorit a mà

Vàries tècniques

S’indicaran separant-les amb el signe més. Exemple: C2+C3+C5

Dimensions

Altura x base, expressades en mm.