38è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS 2018

L’EXPOSICIÓ