36è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS 2016

L’EXPOSICIÓ