MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

El Mini Print Internacional de Cadaqués és un concurs de gravat obert a totes les tendències i tècniques d’estampació, on hi participen artistes de tot el món. El concurs es convoca cada any mitjançant la divulgació de les bases de participació que es dirigeixen a artistes, tallers de gravat, escoles, universitats i mitjans de comunicació especialitzats de tot el món.

El resultat de la convocatòria acostuma a reunir uns 650 artistes de 50 països de tots els continents. La qualitat tècnica i formal de les obres participants és molt alta, i això ens ha donat la força per continuar convocant el certamen any rera any des del 1981.

A cada convocatòria, el jurat selecciona sis obres guanyadores (els primers vuit anys n’eren 12). Els autors d’aquestes sis obres són convidats a realitzar una exposició individual a la nostra galeria de Cadaqués l’estiu següent de rebre el premi. La gran majoria dels artistes premiats vénen a Cadaqués amb motiu de la inauguració de la seva exposició i, durant la seva estada entre nosaltres, actuen com a jurat de la convocatòria en curs.

Des de sempre, el Mini Print Internacional de Cadaqués ha tingut l’ambició i la intenció de ser mostrat al major nombre de públic possible. La itinerància de l’exposició és de gran importància per a l’organització, que ha aconseguit en aquests anys que l’exposició hagi viatjat per diversos països, entre ells els Estats Units, Japó, Corea, França, Anglaterra, Irlanda, Finlàndia, Andorra, Mèxic, Colòmbia i Espanya, on ha tingut un gran èxit.

A part de l’exposició que anualment es fa al Taller Galeria Fort de Cadaqués, des del 1992 el Mini Print també es presenta a Anglaterra, primer a Wingfield sota el Wingfield Arts and Music Festival, entre el 2006 i el 2008 al Farleys Yard Trust a Chiddingly, i des del 2009 torna a exposar-se anualment a Wingfield, ara a l’espai Wingfield Barns.

Des del 1995 l’exposició també es presenta anualment a la galeria L’Etangd’Art de Bages (França). A més, se celebren les exposicions internacionals i nacionals que puguin sorgir esporàdicament.

Tots aquests elements són els que ens asseguren la continuïtat i l’èxit de convocatòria d’aquesta bella i interessant mostra de l’obra gràfica internacional.