BASES 2020

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Sobre la mida i forma de la imatge i del paper

Sense sortir-se dels límits de 10 x 10 cm, el gravat pot tenir qualsevol forma i mida?
Sí. A més, quan en les bases de participació parlem d’un límit de 10 x 10 cm, no ens referim només a 100 cm quadrats, sinó a un quadrat de 10 x 10 cm. Aquesta és la finestra que té el passepartout que utilitzem en les exposicions i que també utilitzem per a reproduir tots els gravats en el catàleg. Per tant, cap costat de la imatge ha de sobrepassar els 10 cm.

Sense sortir-se dels límits de 18 x 18 cm, el paper pot tenir qualsevol forma i mida?
Sí, això no suposa cap mena de problema.

El gravat ha d’estar en el centre del paper?
És molt recomanable. A efectes del catàleg, això no té gaire importància, però el passepartout que utilitzem en les exposicions té unes dimensions de 20 x 20 cm, i la seva finestra d’11 x 12 cm està en el centre. És a dir, si per exemple ens envieu un gravat de 10 x 10 cm i aquest està en una cantonada del paper de 18 x 18 cm, estareu complint amb les bases de participació però ens veurem obligats a retallar el paper perquè la imatge aparegui sencera per la finestra central del passepartout sense que el paper sobresurti.

Sobre la informació donada en el formulari

Idiomes
Si us plau, feu servir el català, el castellà o l’anglès, especialment en indicar la tècnica de les obres.

Per a les tècniques, també podeu fer servir els símbols internacionals de tècniques d’ex-libris. Aquí hi trobareu la llista.

L’adreça
Si us plau, poseu l’adreça completa, amb codi postal inclòs. Això és molt important de cara al posterior enviament del catàleg i del retorn de les obres.

Per aquest mateix motiu és important que ens comuniqueu qualsevol canvi d’adreça que pugui haver entre el vostre enviament de les obres participants i el nostre enviament del catàleg i obres següent.

Tècniques acceptades

Excepte la fotografia, s’accepten totes les tècniques d’estampació que es mencionen en la llista de símbols internacionals de tècniques d’ex-libris.

La fotografia, però, sí que es pot utilitzar si no és l’única tècnica emprada en una obra. El mateix passa amb la pintura. No acceptem la pintura com a tècnica d’estampació si en l’execució de l’obra no s’hi ha utilitzat cap altra tècnica de les acceptades.

Els vostres enviaments

Com a norma general, no notifiquem als artistes que ja hem rebut la seva obra. En les bases de participació especifiquem que els artistes han d’enviar les seves obres per correu certificat. Si ho feu així, no us heu de preocupar. Els paquets ens arribaran, o bé us seran retornats.

També, tingueu en compte que l’adreça on heu d’enviar el paquet és un apartat de correus, i la majoria d’empreses de missatgeria (FedEx, UPS, HDL…) no fan lliuraments a apartats de correus.

I finalment, tal com s’especifica a les bases de participació, marqueu el vostre paquet amb la nota “Sense valor comercial”. Això es molt important si l’envieu des de fora del país. Si marqueu un valor, per petit que sigui, el paquet pot ser retingut a la duana i us serà retornat des d’allà perquè nosaltres no atendrem aquests casos.