ADOGI

Associació Difusora de l’Obra Gràfica Internacional

L’associació, sense ànim de lucre i que agrupa a artistes gravadors de tot el món, va ser creada per Pascual Fort i un grup d’entusiastes de l’art del gravat per a informar, difondre, fomentar, investigar, historiar i prestigiar tot allò referent a l’obra gràfica original.

Mercè Barberà i Rusiñol, vídua de Pascual Fort, amb el que des del 1960 va dur a bon terme diverses activitats culturals relacionades amb les arts plàstiques i concretament dins del món de l’obra gràfica, és actualment la presidenta de l’associació.

La principal activitat d’ADOGI és l’organització del Mini Print Internacional de Cadaqués, una mostra anual del que succeeix al món del gravat, on tant les tècniques clàssiques com les més actuals hi són, cada any, representades.

Per dur a terme la seva finalitat, ADOGI treballa amb el Taller Galeria Fort, procedent de Tarragona (1960), que s’instal·la a Barcelona l’any 1970 com el primer taller obert per a artistes professionals, i on artistes de tot el món han après i practicat totes les tècniques d’estampació.

L’experiència, coneixements i relacions obtingudes pel Taller Galeria Fort al llarg de tants anys de treball i dedicació professional permanent, han fet possible projectar una sèrie d’activitats com l’organització de la Primera Biennal Internacional COPY-ART, en la que participaren artistes de 37 països, celebrant dues exposicions a Espanya i una a Bèlgica, així com el Mini Print Internacional de Cadaqués, que es ve celebrant anualment des del 1981. Aquestes i altres iniciatives s’han dut a terme gràcies a un gran esforç personal, amb l’ajut dels artistes associats i amb col·laboracions de la Generalitat de Catalunya i subvencions del Ministeri de Cultura.

Davant les dificultats econòmiques de finançament, que no de participació, es va crear ADOGI, que recull a totes les persones que treballen o estimen l’art del gravat i col·laboren amb una petita quota anual. Aquesta associació és la continuadora de la labor iniciada pel Taller Galeria Fort.

En formar part d’aquesta associació, els socis tenen dret a participar en el Mini Print Internacional de Cadaqués.

Al centre, Mercè Barberà a la inauguració de l’exposició del Mini Print a Lleida.